Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 190-МИ
Русе, 24.10.2019

ОТНОСНО: Жалба от Пламен Рашев – упълномощен представител на МК „БСП за България“

В ОИК Русе е постъпила жалба с вх. № 264  от 24.10.2019 г. от Пламен Рашев – упълномощен представител на МК „БСП за България“, в която се твърди за извършено нарушение в с.Червена вода, община Русе, на 24.10.2019 г. В жалбата са изложени обстоятелства,    че е имало уговорена предизборна среща в Пенсионерски клуб в с.Червена вода. Срещата била разгласена и насрочена за 25.10.2019 г от 14 ч.

         Днес, 24.10.2019 г г-жа Николова, председател на ПК „Росна Китка“, уведомила Рашев, че не може да предостави помещението, тъй като кметът й наредил да върне ключовете с обяснението, че не може и няма право да провежда такива срещи. Николова като материално отговорно лице е изразила несъгласието си в писмен документ, приложен към жалбата.

         Жалбоподателят твърди, че е нарушен чл.181 ал.1 ИК и  Решение № 794-МИ/27.08.2019 г на ЦИК.

         Счита, че по този начин се лишават от възможността да проведат срещата, нарушени са правата им да се изразяват свободно в устна форма пред избирателите на населеното място.  

Иска се ОИК да се произнесе с решение като разпореди незабавно да им бъде предоставен достъп до помещението и да бъде съставен акт на виновното лице.

Общинската избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, и подадена от лице с правен интерес. Разгледана по същество същата е основателна, доколкото се констатира наличието на наведените в нея нарушения на ИК.

Комисията констатира, че видно от писменото доказателство е имало насрочена такава среща и след разговор по телефона с кмета на кметството Румен Русев, към този момент същият е отказал достъп до помещението на Пенсионерския клуб в с.Червена вода, поради което по същество жалбата е основателна и доказана.

С оглед изпълнението на основното правомощие на ОИК в чл.87 ал.1 т.1 ИК за спазване на закона, следва да бъде уведомен кмета на Червена вода, че неправомерно отказва достъп до помещението за провеждане на срещата.  В този смисъл и при отстраняване на нарушението, ще е налице хипотезата на ЗАНН за несъставяне на акт на виновното лице. В противен случай следва да бъде съставен акт от председателя на ОИК на основание чл.181 ал.1 във връзка с чл.495 ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.87 ал.1 т.1 вр.чл.181 ал.1 от ИК, ОИК - Русе

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА извършено нарушение по чл.181 ал.1 от ИК и уважава жалбата като основателна.

         Указва на кмета на с.Червена вода, община Русе, че следва да осигури възможност за провеждане на срещата на МК „БСП за България“, в Пенсионерски клуб, Червена вода, на 25.10.2019 г от 14 часа, който да бъде уведомен по телефона след постановяване на решението, а ако откаже достъп до помещението да му бъде съставен акт от председателя на ОИК Русе за нарушение по чл.181 ал.1 във връзка с чл.495 ИК.

Решението на Общинска избирателна комисия Русе може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му на основание чл. 88 от ИК.

Председател: Николай Иванов Братованов

Секретар: Милена Георгиева Хинкова

* Публикувано на 24.10.2019 в 17:40 часа

Календар

Решения

  • № 271-МИ / 16.03.2022

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

  • № 270-МИ / 11.03.2022

    относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

  • № 269 - МИ / 20.11.2021

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения