Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 193-МИ
Русе, 24.10.2019

ОТНОСНО: Определяне на структурата и съдържанието на единната номерация на допълнителни избирателни секции в община Русе в лечебни заведения и специализирани институции, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане, както и назначаване на поименния им състав при произвеждане изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Със Заповед № 72/17.10.2019 г. на управителя на Център за психично здраве – Русе ООД, на територията на Община Русе е образувана избирателна секция в ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – РУСЕ ЕООД с адрес гр.Русе, бул. Тутракан № 20, в сградата на Диагностично-консултативен блок, чакалня – етаж първи за произвеждане изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Със Заповед № Л-253 / 21.10.2019 г. на началника на Районна служба „Изпълнение на наказанията“ гр. Русе е образувана избирателна секция в арест Русе към сектор „Арести“ при РС„ИН“-Русе с адрес гр. Русе, ул. Муткурова № 51 на територията на община Русе за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Със Заповед № 539 / 22.10.2019 г. на директора на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Милосърдие“ гр. Русе , на територията на община  Русе е образувана избирателна секция в Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Милосърдие“с адрес кв. Средна кула, ул. Бачо Киро № 16 г. за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Със Заповед № 73/ 18.10.2019г. на управителя на УМБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“ ООД, на територията на Община Русе е образувана избирателна секция в УМБАЛ „ МЕДИКА РУСЕ“ ООД с адрес гр.Русе, ул. Рига № 35, ет.1/на партера/, за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г..

С писмо с изходящ номер № 2385/ 24.10.2019 г. на изпълнителният директор на Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Канев- АД  на територията на Община Русе е образувана избирателна секция в Университетска многопрофилна болница за активно лечение –Канев-  АД с адрес гр.Русе, ул. Независимост № 2, в конферентната зала на Сутерен 1, за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 5 във връзка с чл.28 и чл.29, чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс и на основание Решение 632- МИ/20.08.2019 г.  на ЦИК, Общинска  избирателна комисия Русе,

 

 Р Е Ш И:

 

ОПРЕДЕЛЯ единната номерация за всяка от допълнителните избирателни секции на територията на Община Русе при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. както следва:

 

№ 18 27 00 213 –в ДПЛФУ „МИЛОСЪРДИЕ“

№ 18 27 00 214– в ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ РУСЕ ЕООД

№ 18 27 00 215 – в УМБАЛ „МЕДИКА „

№ 18 27 00 216 – в Следствен арест

№ 18 27 00 217  - в УМБАЛ „КАНЕВ“

 

 

 НАЗНАЧАВА поименно състава на допълнителните избирателни секции  в Община Русе при  произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Решението на Общинската избирателна комисия Русе може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Николай Иванов Братованов

Секретар: Милена Георгиева Хинкова

* Публикувано на 24.10.2019 в 17:47 часа

Календар

Решения

  • № 271-МИ / 16.03.2022

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

  • № 270-МИ / 11.03.2022

    относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

  • № 269 - МИ / 20.11.2021

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения