Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 199-МИ
Русе, 25.10.2019

ОТНОСНО: Публикуване на списък с упълномощените представители на Инициативен комитет Стефан Анков Бояджиев в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

В Общинска избирателна комисия – Русе с вх. № 276/25.10.2019 г. е постъпило предложение от Ина Лазарова – представляващ инициативен комитет за издигане на независим кандидат за общински съветник Стефан Анков Бояджиев за публикуване на страницата на ОИК Русе на упълномощени представители на партията в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. Към предложението е приложен списък с упълномощени представители.

 

Като взе предвид постъпилото предложение от Ина Лазарова – представляващ инициативен комитет за издигане на независим кандидат за общински съветник Стефан Анков Бояджиев за публикуване на страницата на ОИК Русе на упълномощени представители на партията в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. съгласно приложен списък, както и извършена проверка от ОИК Русе и на основание чл. 124, ал. 4 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Решение № 1080-МИ/12.09.2019 на ЦИК, Общинска избирателна комисия Русе

 

Р Е Ш И:

 

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на ОИК Русе списък на 61 бр. упълномощени представители в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. от Ина Лазарова – представляващ инициативен комитет за издигане на независим кандидат за общински съветник Стефан Анков Бояджиев

Приложения списък е неразделна част от решението и е на разположение в Общинска избирателна комисия  Русе.

Решението на Общинска избирателна комисия Русе може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Николай Иванов Братованов

Секретар: Милена Георгиева Хинкова

* Публикувано на 25.10.2019 в 17:22 часа

Календар

Решения

  • № 271-МИ / 16.03.2022

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

  • № 270-МИ / 11.03.2022

    относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

  • № 269 - МИ / 20.11.2021

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения