Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 213-МИ
Русе, 26.10.2019

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа за Общински съветници на МК БСП за България в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

Постъпило е заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа за Общински съветници в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.  с  вх. № 299/26.10.2019 г. на ОИК Русе, подадено от упълномощен представител на МК БСП за България. Към същото са приложени изискуемите документи от чл.118, ал.1 на Изборния кодекс.

 

След извършена проверка,  на основание чл. 118, ал. 2 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 18 от Изборния кодекс, Решение № 1080-МИ/12.09.2019 на ЦИК, Общинска избирателна комисия Русе 

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТИРА 1 бр. застъпници на кандидатска листа за Общински съветници Русе в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. от МК БСП за България съгласно приложен списък – неразделна част от настоящото решение.

 

Решението на Общинска избирателна комисия Русе може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Николай Иванов Братованов

Секретар: Милена Георгиева Хинкова

* Публикувано на 26.10.2019 в 17:41 часа

Календар

Решения

  • № 271-МИ / 16.03.2022

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

  • № 270-МИ / 11.03.2022

    относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

  • № 269 - МИ / 20.11.2021

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения