Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 224-МИ
Русе, 28.10.2019

ОТНОСНО: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО НОВО СЕЛО

Днес, 28.10.2019 г., в 13:50 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: кметство Ново село, област Русе, на първи тур

Мариела Недялкова Йорданова

(собствено, бащино и фамилно име)

 

ЕГН **********, издигнат от ПП ГЕРБ,

(наименование на партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

получил 367 действителни гласове.

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

няма

Председател: Николай Иванов Братованов

Секретар: Милена Георгиева Хинкова

* Публикувано на 30.10.2019 в 12:05 часа

Календар

Решения

  • № 271-МИ / 16.03.2022

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

  • № 270-МИ / 11.03.2022

    относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

  • № 269 - МИ / 20.11.2021

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения