Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 231-МИ
Русе, 28.10.2019

ОТНОСНО: ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА РУСЕ

Брой мандати за общински съветници

 

      ПЕТДЕСЕТ И ЕДИН                                                     51

                             с думи                                                                 с цифри

 

 

Днес, 28.10.2019 г., в 14:25 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

 1. Общинската избирателна квота е осемстотин деветдесет и шест 896 гласове.

              (с думи)                       (с цифри)

 

 

ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати:

НЯМА

 

 

ІІІ. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота:

                ПЕТДЕСЕТ И ЕДИН                                                       51

                            (с думи)                                                             (с цифри)

 

 

 

 1. IV. Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

 

 

№ в бюле-тината

 

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

 

БРОЙ МАНДАТИ

     с думи                                   с цифри

4

ПП АТАКА

ДВА

2

35

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ

ЕДИН

1

43

ПП ГЕРБ

ПЕТНАДЕСЕТ

15

48

ВЪЗРАЖДАНЕ

ЕДИН

1

55

Движение за права и свободи – ДПС

ДВА

2

66

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

ТРИ

3

68

Местна коалиция Съюз на Демократичните Сили (СДС, ДБГ, ССД, БНД и Движение 21)

ЧЕТИРИ

4

71

Местна коалиция БСП за България (АБВ, Движение за радикална промяна Българската пролет, ПД Социалдемократи)

ЧЕТИРИНАДЕСЕТ

14

72

Местна коалиция Движение ЗАЕДНО за промяна (БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР)

ЕДИН

1

73

Местна коалиция ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ (НФСБ)

ОСЕМ

8

 

 

 1. V.Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:

 

 

№ в бюле-тина-та

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в под-режда-нето

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

№ на спи-сък

Брой

предпо-читания

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПП АТАКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Мирослав Петров Славчев

А

611

2

Веселин Тодоров Велчев

А

439

3

Валентин Маринов Апостолов

А

165

4

Виделин Казимиров Василев

Б

11

5

Пламен Ламбев Ангелов

Б

67

6

Илиан Любомиров Георгиев

Б

60

7

Станислав Николаев Петков

Б

31

8

Цветелин Диянов Димов

Б

103

9

Емил Александров Емилов

Б

117

10

Пламен Цветанов Георгиев

Б

43

11

Георги Стоилов Касабов

Б

51

6

ПП Глас Народен

1

Мариета Димитрова Волф

А

338

2

Владислава Георгиева Гарвалова

А

85

3

Никола Мишев Гущеров

А

50

4

Антони Милков Томов

Б

19

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПП ПОДЕМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Мариян Йорданов Димитров

А

96

2

Анелия Христова Димитрова

А

15

3

Елица Боянова Йорданова

Б

5

4

Любомир Иванов Иванов

Б

0

5

Стефан Александров Александров

Б

1

6

Георги Димитров Колев

Б

3

7

Стефан Илиев Василев

Б

1

8

Михаил Розинов Кръстев

Б

0

9

Иван Йорданов Иванов

Б

0

10

Мариана Румянова Костадинова

Б

0

11

Миглена Тодорова Велева

Б

1

12

Константин Румянов Костадинов

Б

3

18

 

 

 

 

 

 

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

 

 

 

 

 

 

1

Венцислав Атанасов Ангелов

А

353

2

Деян Йорданов Данчев

А

38

3

Пламен Петров Маринов

Б

22

4

Венелин Радев Иванов

Б

17

5

Пламен Ивов Георгиев

Б

0

6

Зорница Ненова Дюлгерова

Б

5

7

Иво Драгомиров Димов

Б

3

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Бойко Георгиев Никифоров

А

439

2

Даян Валериев Тачев

Б

41

3

Трифон Ангелов Хвърчилков

Б

8

4

Цветанка Станимирова Григорова

Б

12

5

Антони Емилов Николов

Б

18

6

Дмитрий Леонидович Попсулис

Б

2

7

Магдалена Христова Топалова

Б

10

8

Десислава Красимирова Величкова

Б

13

9

Иван Георгиев Данев        

Б

3

10

Георги Иванов Маринов

Б

15

11

Константин Стойков Илиев

Б

6

12

Николай Емануилов Божинов

Б

4

13

Красимир Николов Георгиев

Б

3

14

Рафаил Антонов Арабаджийски

Б

4

15

Николай Стайков Стайков

Б

22

27

 

 

 

 

 

 

 

 

коалиция Ние, Гражданите

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Стамен Цанев Цанев

А

240

2

Християн Пламенов Христов

А

68

3

Асен Димитров Дарелов

А

38

4

Никола Стоянов Стоянов

А

34

5

Владимир Николаев Легарски

Б

10

6

Борислав Добрев Божилов

Б

3

7

Лилия Кхемайс Межри

Б

11

8

Иван Иванов Хаджииванов

Б

15

9

Алексей Любомиров Рибчев

Б

2

35

 

 

 

 

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИ-ЧЕСКА ПАРТИЯ

 

 

 

 

1

Кънчо Асенов Йорданов

А

1007

2

Никола Маринов Стоянов

Б

37

3

Емил Петров Бачийски

Б

22

4

Георги Димитров Коцев

Б

8

5

Марин Николов Стоянов

Б

13

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПП ГЕРБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Бедрос Левон Пехливанян

А

6745

2

Свилен Филипов Иванов

Б

257

3

Галин Николаев Ганчев

Б

239

4

Алисe Кямилова Муртезова

Б

303

5

Наталия Георгиева Кръстева

Б

217

6

Елка Матева Симеонова

Б

160

7

Евгени Игнатов Игнатов

Б

136

8

Екатерина Петрова Иванова

Б

96

9

Кристиян Георгиев Иванов

Б

60

10

Йорданка Миронова Даневска

Б

65

11

Орлин Йорданов Дяков

Б

63

12

Светлозар Георгиев Симеонов

Б

137

13

Стоян Борисов Христов

Б

267

14

Михаил Петков Илиев

Б

79

15

Иван Йосифов Кюркчиев

Б

58

16

Иван Петров Иванов

Б

22

17

Калоян Иванов Копчев

Б

373

18

Илиян Василев Илиев

Б

171

19

Владислав Димов Атанасов           

Б

60

20

Данко Ганчев Павлов

Б

51

21

Марияна Викторова Данова-Иванчева

Б

174

22

Детелина Васкова Джамбазова

Б

82

23

Валентин Колев Колев

Б

392

24

Тихомир Гецов Георгиев

Б

113

25

Димитър Атанасов Кънчев

Б

80

26

Калчо Илиев Петков

Б

101

27

Филип Александров Виденов

Б

191

28

Събина Иванова Павлова

Б

173

29

Росица Ганчева Кръстева

Б

125

30

Сашо Тодоров Нунев

Б

22

31

Стоян Красимиров Янев

Б

127

32

Михаил Павлов Павлов

Б

42

33

Светлана Георгиева Павлова

Б

80

34

Радослав Иванов Дудев

Б

87

35

Христо Иванов Белчев

Б

137

36

Иван Стоянов Рашев

Б

55

37

Радомир Хараланов Хараланов 

Б

42

38

Мартин Тихомиров Киров

Б

32

39

Росен Димитров Русанов

Б

106

40

Лилия Михайлова Илиева

Б

5

41

Емилия Славева Стоянова

Б

50

42

Ирена Венкова Божанова

Б

32

43

Росен Петров Иванов

Б

78

44

Ивелина Любенова Гайрева

Б

30

45

Красен Йорданов Колев

Б

26

46

Светлин Антонов Савов

Б

17

47

Евгени Митков Недев

Б

36

48

Виолета Иванова Минчева-Петрова

Б

29

49

Биляна Петева Алексиева

Б

34

50

Девина Ивелинова Маринова

Б

17

51

Георги Илиев Вълканов

Б

96

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Дилян Пламенов Саманджиев

А

555

2

Александрина Тодорова Йорданова

А

69

3

Златан Ванев Василев

Б

47

4

Георги Йорданов Георгиев

Б

10

5

Мирослав Маринов Радулов

Б

10

6

Йоан Красимиров Цонев

Б

41

7

Кирил Емилов Тодоров

Б

21

8

Юлиян Валентинов Георгиев

Б

24

9

Ивайло Петров Ангелов

Б

12

10

Денислав Гошев Денев

Б

8

11

Атанас Георгиев Атанасов

Б

12

12

Милен Иванов Боев

Б

35

13

Петър Иванов Иванов

Б

53

52

 

 

 

 

 

ПП ДОСТ

 

 

 

 

 

1

Нериман Раиф Панджар

А

120

2

Рухшен Мустафов Ибрямов

Б

2

3

Исмаил Феим Исмаил

Б

0

4

Хюсеин Бейрам Хюсеин

Б

0

5

Айтен Али Емин

Б

1

6

Милен Асенов Христов

Б

0

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Движение за права и свободи – ДПС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Дауд Мехмед Ибрям

А

995

2

Борислав Пламенов Рачев

А

270

3

Айдоан Апти Джелил

А

185

4

Гюнай Аккъева Кадънкова

Б

35

5

Ибрям Ахмед Гаваз

Б

47

6

Айтен Недретова Исмаилова

Б

62

7

Метин Айдънов Ибрямов

Б

49

8

Искра Иванова Стоянова

Б

39

9

Айлин Кадирова Абилова

Б

36

10

Гьонюл Хакъева Мехмедова

Б

41

11

Джевдет Осман Юсеин

Б

21

12

Аян Басри Сакаллъ

Б

70

13

Емрен Меджнун Юмер

Б

13

14

Фатме Зияева Мехмедова

Б

2

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радикалдемократическа партия в България

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Георги Киров Иванов

А

186

2

Милен Маринов Георгиев

А

77

3

Любомир Иванов Бугаров

А

39

4

Вазген Камсари Тадевосян

Б

11

5

Петър Василев Николов

Б

3

6

Веселин Кръстев Кръстев

Б

23

7

Емил Евлогиев Георгиев

Б

2

8

Цанко Илиев Пейков

Б

0

9

Пламен Тодоров Костадинов

Б

5

10

Севдалина Илиева Дракова

Б

4

11

Николета Стефкова Стефанова

Б

2

12

Димитър Димитров Иванов

Б

19

13

Ивелина Божидарова Ангелова

Б

1

14

Валя Георгиева Игнатова

Б

0

15

Людмила Георгиева Йотова

Б

1

16

Саня Йорданова Стефанова

Б

0

17

Валентин Иванов Драков

Б

3

18

Веселин Георгиев Жоевски

Б

2

19

Кремена Цанкова Пейкова

Б

11

20

Валентина Стоянова Георгиева

Б

2

21

Дарина Ангелова Василева

Б

9

22

Атанаска Илиева Цветкова

Б

0

23

Атанаска Георгиева Йорданова

Б

1

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Теодора Димитрова Константинова-Гайдова

А

860

2

Митко Христов Кунчев

А

530

3

Деана Георгиева Тонева

Б

65

4

Юрий Михайлов Георгиев

Б

16

5

Анатоли Петров Казаков

Б

54

6

Велизар Тодоров Павлов

Б

94

7

Иван Николаев Станев

Б

74

8

Ростислав Юриев Кандиларов

Б

77

9

Розина Пенчева Първанова

Б

35

10

Йоана Тодорова Терзиева

Б

44

11

Михаил Руменов Михов

Б

80

12

Цветанка Георгиева Петрова

Б

18

13

Любомир Цанев Митев

Б

24

14

Виктор Кирилов Стоянов

Б

20

15

Даниел Георгиев Казаков

Б

9

16

Борислав Енчев Тодоров

Б

13

17

Данаил Борисов Ковачев

Б

3

18

Божин Димитров Ангелов

Б

27

19

Младен Петров Минков

Б

8

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местна коалиция Съюз на Демократичните Сили (СДС, ДБГ, ССД, БНД и Движение 21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Елеонора Николaeва Николова

А

1467

2

Станимир Стефанов Станчев

Б

183

3

Иван Петров Григоров

Б

46

4

Деян Иванов Недков

Б

127

5

Иван Марианов Димитров

Б

134

6

Велизар Благоев Ранев

Б

80

7

Йосиф Трифонов Новаков

Б

57

8

Валерий Василев Костов

Б

93

9

Миглена Маринова Ангелова

Б

59

10

Симеон Петров Рангелов

Б

51

11

Христомир Добрев Христов

Б

154

12

Нина Тодорова Йорданова

Б

93

13

Кирил Цанев Ненков

Б

20

14

Камен Пламенов Симеонов

Б

39

15

Калоян Георгиев Кръстев

Б

38

16

Димитър Божидаров Райнов

Б

17

17

Васил Тодоров Василев

Б

37

18

Стефка Василева Тодорова

Б

16

19

Анастас Христов Георгиев

Б

36

20

Красимира Иванова Сиракова

Б

24

21

Милен Александров Горанов

Б

17

22

Васил Ангелов Гарелов

Б

36

23

Калоян Жорж Георгиев

Б

58

24

Мирослав Недков Манев

Б

40

25

Юлиян Георгиев Гарелов

Б

14

26

Станислав Калинов Калинов

Б

6

27

Мартина Василева Яковлева

Б

22

28

Наталия Тодорова Неделчева

Б

6

29

Илко Йорданов Маринов

Б

21

30

Пресиян Илиянов Петров

Б

18

31

Звезделина Стойчева Минкова

Б

12

32

Стефан Събев Стефанов

Б

3

33

Христина Дончева Манева

Б

40

34

Владимир Валентинов Петков

Б

9

35

Димитър Неделчев Маринов

Б

12

36

Димитър Ангелов Тодоров

Б

12

37

Милко Симеонов Иванов

Б

4

38

Айдън Мустафов Демирджиев

Б

3

39

Живко Иванов Жеков

Б

2

40

Милан Николов Маринов

Б

2

41

Росица Симеонова Чапърова

Б

7

42

Аксун Бейханова Ебазерова

Б

9

43

Валери Василев Шойков

Б

8

44

Афродита Георгиева Дармонска

Б

20

45

Рюкие Мъстънова Силянова

Б

0

46

Магдалена Константинова Борисова

Б

10

47

Татяна Иванова Табакова

Б

5

48

Йоана Иванова Кънева

Б

3

49

Росен Ангелов Филипов

Б

4

50

Илияна Иванова Данева

Б

0

51

Борислав Иванов Българинов

Б

21

69

 

 

 

 

 

 

Местна коалиция ВОЛЯ

 

 

 

 

 

 

1

Вихрен Иванов Бухов

А

280

2

Иван Петров Попов

А

53

3

Галина Христова Желева

А

49

4

Явор Димов Попов

Б

17

5

Елка Йорданова Димитрова

Б

14

6

Диан Иванов Бухов

Б

22

7

Кремена Валериева Кирилова

Б

3

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местна коалиция МИР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Камен Петров Милков

А

168

2

Петър Найденов Калинов

А

82

3

Силян Мартинов Иванов

А

49

4

Анатоли Анчев Костадинов

А

45

5

Екатерина Илиева Барбова

Б

41

6

Диляна Емилова Желева

Б

24

7

Стелиян Богданов Стефанов

Б

23

8

Дончо Димитров Добрев

Б

33

9

Румен Николаев Яковчев

Б

18

10

Илко Младенов Камбуров

Б

18

11

Станимир Василев Георгиев

Б

8

12

Йонко Миленов Киткарски

Б

20

13

Джеват Неази Кадир

Б

30

14

Красимир Петров Настев

Б

11

15

Зорница Наскова Георгиева

Б

1

16

Синан Рейханов Хебибов

Б

6

17

Петър Михайлов Йорданов

Б

12

18

Дилян Иванов Данев

Б

2

19

Ивайло Цветанов Начев

Б

7

20

Румен Александров Ваташки

Б

9

21

Цветомир Любомиров Цветков

Б

6

22

Иван Методиев Иванов

Б

2

23

Цветелин Иванов Панков

Б

11

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местна коалиция БСП за България (АБВ, Движение за радикална промяна Българската пролет, ПД Социалдемократи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Пламен Христомиров Рашев

А

6183

2

Гергана Юлиянова Николова-Спасова

Б

176

3

Христо Иванов Белоев

Б

320

4

Енчо Илиев Енчев

Б

200

5

Диана Иванова Ласонина

Б

122

6

Валери Йорданов Иванов

Б

148

7

Александър Нанев Неделчев

Б

108

8

Милко Борисов Костадинов

Б

315

9

Деница Красимирова Иванова

Б

162

10

Тодор Трифонов Койнов

Б

67

11

Иван Костадинов Иванов

Б

75

12

Йовчо Георгиев Смилов

Б

121

13

Косю Тодоров Станев

Б

58

14

Елисавета Донева Досева

Б

113

15

Биляна Георгиева Кирова

Б

114

16

Нора Десиславова Стоянова

Б

68

17

Елена Колева Райкова

Б

298

18

Пламенка Георгиева Ангелова

Б

187

19

Цеца Станчева Колеолова

Б

79

20

Стефан Светославов Михов

Б

44

21

Димитринка Стоянова Маринова

Б

76

22

Стойка Димитрова Панагонова

Б

94

23

Никола Петров Михайлов

Б

272

24

Христина Георгиева Маринова

Б

97

25

Владимир Димитров Димитров

Б

160

26

Цветелин Николаев Върбанов

Б

31

27

Галичка Тинкова Николова

Б

121

28

Роберт Ованес Калустян

Б

160

29

Асен Иванов Ласонин

Б

138

30

Петя Петрова Иванова

Б

24

31

Тодорка Тодорова Николаева

Б

18

32

Вергилия Георгиева Грънчарова

Б

45

33

Симеон Пламенов Андреев

Б

81

34

Атанас Александров Пеев

Б

46

35

Денислав Михайлов Дедев

Б

57

36

Вили Икономов Шишков

Б

39

37

Антоанета Иванова Русева-Русанова

Б

61

38

Деско Иванов Десков

Б

12

39

Деян Минчев Стойчев

Б

16

40

Милена Петрова Карачорова

Б

20

41

Стефка Романова Караколева

Б

45

42

Любомир Димитров Любенов

Б

119

43

Лилия Георгиева Георгиева

Б

24

44

Ирена Петрова Минчева

Б

59

45

Виктор Тончев Иванов

Б

25

46

Моника Руменова Йорданова

Б

129

47

Кристиян Иванов Ташков

Б

41

48

Лачезар Тодоров Иванов

Б

53

49

Илона Стефанова Русева

Б

22

50

Мавлюха Фазлъевна Станчева

Б

92

51

Венцислав Ганчев Чакъров

Б

51

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местна коалиция Движение ЗАЕДНО за промяна (БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Веселко Илиев Цветков

А

427

2

Михаил Стефанов Манев

А

197 (138)

3

Даниела Милкова Маринова

А

131

4

Данаил Василев Динков

А

111

5

Илиян Христов Илиев

А

108

6

Любомира Андреева Петрова

Б

78

7

Николай Благомилов Кожухаров

Б

4

8

Александър Севдалинов Петров

Б

46

9

Андреан Михайлов Михайлов

Б

49

10

Георги Любомиров Върбанов

Б

3

11

Мирослава Валентинова Мирчева

Б

0

12

Славея Раданова Минкова       

Б

1

13

Цветелина Иванилова Велчева    

Б

1

14

Николинка Петкова Петкова       

Б

0

15

Бисер Великов Иванов       

Б

0

16

Иванка Иванова Гецова 

Б

0

17

Евгения Добрева Николова

Б

1

18

Милен Георгиев Георгиев     

Б

1

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местна коалиция ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ (НФСБ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Иво Колев Пазарджиев

А

2937

2

Асен Иванов Даскалов

Б

175

3

Пламен Янков Цветков

Б

142

4

Траян Тихомиров Тотев

Б

211

5

Димитър Илиев Димитров

Б

82

6

Росица Борисова Георгиева

Б

296

7

Луиза Красимирова Попова

Б

115

8

Владо Владимиров Владов

Б

255

9

Севдалин Петров Ангелов

Б

95

10

Ивелин Величков Иванов

Б

46

11

Мими Цветанова Корнажева

Б

69

12

Даниел Николов Джумалийски

Б

49

13

Деян Ангелов Стайков

Б

46

14

Генади Христов Георгиев

Б

50

15

Деян Великов Димитров

Б

165

16

Красимир Димов Георгиев

Б

53

17

Владимир Веселинов Цоневски

Б

33

18

Евгени Трифонов Велковски

Б

138

19

Юлиян Ангелов Ангелов

Б

52

20

Владимир Тодоров Ташков

Б

82

21

Таня Венелинова Тодорова

Б

58

22

Николай Станчев Николов

Б

59

23

Симон Рупен Ованесян

Б

37

24

Ивайло Атанасов Стефанов

Б

72

25

Кристиян Пламенов Вълчев

Б

36

26

Добрин Райчев Райчев

Б

103

27

Теодора Атанасова Илиева-Якимова

Б

48

28

Чавдар Руменов Януаров

Б

15

29

Славка Кръстева Пашанкова

Б

37

30

Здравко Милков Николов

Б

105

31

Веселка Тонкова Енчева

Б

135

32

Пламен Илиев Попов

Б

21

33

Цветелин Георгиев Радулов

Б

36

34

Анелия Йосифова Милчева

Б

18

35

Валентин Иванов Димитров

Б

9

36

Божидар Илиянов Василев

Б

23

37

Велиян Красимиров Георгиев

Б

24

38

Лазарин Стайков Лазаров

Б

7

39

Пресиян Петров Костадинов

Б

23

40

Стоян Атанасов Барбуков

Б

48

41

Янина Трифонова Андреева

Б

25

42

Веселина Йорданова Антонова

Б

69

43

Валентина Маринова Христова

Б

22

44

Радина Иванова Рашкова

Б

11

45

Веселин Димитров Великов

Б

15

46

Валерия Стефанова Горнячка

Б

63

47

Калоян Георгиев Терзиев

Б

21

48

Петър Игнатов Петракиев

Б

10

49

Божидар Стоилов Стоилов

Б

3

50

Румен Иванов Минков

Б

26

51

Галин Тодоров Григоров

Б

109

 

 

 1. VI. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

 

 

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

ЕГН

1. Александър Нанев Неделчев

Местна коалиция БСП за България (АБВ, Движение за радикална промяна Българската пролет, ПД Социалдемократи)

**********

2. Алисe Кямилова Муртезова

ПП ГЕРБ

**********

3. Асен Иванов Даскалов

Местна коалиция ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ (НФСБ)

**********

4. Бедрос Левон Пехливанян

ПП ГЕРБ

**********

5. Борислав Пламенов Рачев

Движение за права и свободи – ДПС

**********

6. Валери Йорданов Иванов

Местна коалиция БСП за България (АБВ, Движение за радикална промяна Българската пролет, ПД Социалдемократи)

**********

7. Веселин Тодоров Велчев

ПП АТАКА

**********

8. Веселко Илиев Цветков

Местна коалиция Движение ЗАЕДНО за промяна (БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР)

**********

9. Владо Владимиров Владов

Местна коалиция ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ (НФСБ)

**********

10. Галин Николаев Ганчев

ПП ГЕРБ

**********

11. Гергана Юлиянова Николова-Спасова

Местна коалиция БСП за България (АБВ, Движение за радикална промяна Българската пролет, ПД Социалдемократи)

**********

12. Дауд Мехмед Ибрям

Движение за права и свободи – ДПС

**********

13. Деана Георгиева Тонева

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

**********

14. Деница Красимирова Иванова

Местна коалиция БСП за България (АБВ, Движение за радикална промяна Българската пролет, ПД Социалдемократи)

**********

15. Деян Иванов Недков

Местна коалиция Съюз на Демократичните Сили (СДС, ДБГ, ССД, БНД и Движение 21)

**********

16. Диана Иванова Ласонина

Местна коалиция БСП за България (АБВ, Движение за радикална промяна Българската пролет, ПД Социалдемократи)

**********

17. Дилян Пламенов Саманджиев

ВЪЗРАЖДАНЕ

**********

18. Димитър Илиев Димитров

Местна коалиция ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ (НФСБ)

**********

19. Евгени Игнатов Игнатов

ПП ГЕРБ

**********

20. Екатерина Петрова Иванова

ПП ГЕРБ

**********

21. Елеонора Николaeва Николова

Местна коалиция Съюз на Демократичните Сили (СДС, ДБГ, ССД, БНД и Движение 21)

**********

22. Елисавета Донева Досева

Местна коалиция БСП за България (АБВ, Движение за радикална промяна Българската пролет, ПД Социалдемократи)

**********

23. Елка Матева Симеонова

ПП ГЕРБ

**********

24. Енчо Илиев Енчев

Местна коалиция БСП за България (АБВ, Движение за радикална промяна Българската пролет, ПД Социалдемократи)

**********

25. Иван Йосифов Кюркчиев

ПП ГЕРБ

**********

26. Иван Костадинов Иванов

Местна коалиция БСП за България (АБВ, Движение за радикална промяна Българската пролет, ПД Социалдемократи)

**********

27. Иван Петров Григоров

Местна коалиция Съюз на Демократичните Сили (СДС, ДБГ, ССД, БНД и Движение 21)

**********

28. Иво Колев Пазарджиев

Местна коалиция ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ (НФСБ)

**********

29. Йовчо Георгиев Смилов

Местна коалиция БСП за България (АБВ, Движение за радикална промяна Българската пролет, ПД Социалдемократи)

**********

30. Йорданка Миронова Даневска

ПП ГЕРБ

**********

31. Косю Тодоров Станев

Местна коалиция БСП за България (АБВ, Движение за радикална промяна Българската пролет, ПД Социалдемократи)

**********

32. Кристиян Георгиев Иванов

ПП ГЕРБ

**********

33. Кънчо Асенов Йорданов

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ

**********

34. Луиза Красимирова Попова

Местна коалиция ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ (НФСБ)

**********

35. Милко Борисов Костадинов

Местна коалиция БСП за България (АБВ, Движение за радикална промяна Българската пролет, ПД Социалдемократи)

**********

36. Мирослав Петров Славчев

ПП АТАКА

**********

37. Митко Христов Кунчев

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

**********

38. Михаил Петков Илиев

ПП ГЕРБ

**********

39. Наталия Георгиева Кръстева

ПП ГЕРБ

**********

40. Орлин Йорданов Дяков

ПП ГЕРБ

**********

41. Пламен Христомиров Рашев

Местна коалиция БСП за България (АБВ, Движение за радикална промяна Българската пролет, ПД Социалдемократи)

**********

42. Пламен Янков Цветков

Местна коалиция ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ (НФСБ)

**********

43. Росица Борисова Георгиева

Местна коалиция ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ (НФСБ)

**********

44. Светлозар Георгиев Симеонов

ПП ГЕРБ

**********

45. Свилен Филипов Иванов

ПП ГЕРБ

**********

46. Станимир Стефанов Станчев

Местна коалиция Съюз на Демократичните Сили (СДС, ДБГ, ССД, БНД и Движение 21)

**********

47. Стоян Борисов Христов

ПП ГЕРБ

**********

48. Теодора Димитрова Константинова-Гайдова

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

**********

49. Тодор Трифонов Койнов

Местна коалиция БСП за България (АБВ, Движение за радикална промяна Българската пролет, ПД Социалдемократи)

**********

50. Траян Тихомиров Тотев

Местна коалиция ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ (НФСБ)

**********

51. Христо Иванов Белоев

Местна коалиция БСП за България (АБВ, Движение за радикална промяна Българската пролет, ПД Социалдемократи)

**********

 

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

НЯМА

Председател: Николай Иванов Братованов

Секретар: Милена Георгиева Хинкова

* Публикувано на 30.10.2019 в 15:37 часа

Свързани решения:

263-МИ/08.11.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 271-МИ / 16.03.2022

  относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

 • № 270-МИ / 11.03.2022

  относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

 • № 269 - МИ / 20.11.2021

  относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения