Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 237-МИ
Русе, 31.10.2019

ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ РЕШЕНИЯ №№ 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 от 28.10.2019 г.

Днес, 31.10.2019 г., в 17.25 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 459 ал.1 от Изборния кодекс и Писмо изх.№ МИ-15-1327/31.10.2019 г на ЦИК като взе предвид, че в решенията си за избор на кметове на кметства и общински съвет,  както и за допускане до участие на втори тур, не е посочила органа, пред който се обжалват и срока , намира, че следва да допълни същите със следния текст „ Решението подлежи на обжалване пред Административен съд Русе в 7 дневен срок от обявяване му.“

 

Р Е Ш И :

 

ДОПЪЛВА РЕШЕНИЯ №№ 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 от 28.10.2019 г. със следния текст „ Решението подлежи на обжалване пред Административен съд Русе в 7 дневен срок от обявяване му.“

Решението подлежи на обжалване в 3 дневен срок пред ЦИК.

Председател: Николай Иванов Братованов

Секретар: Милена Георгиева Хинкова

* Публикувано на 31.10.2019 в 17:42 часа

Календар

Решения

  • № 271-МИ / 16.03.2022

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

  • № 270-МИ / 11.03.2022

    относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

  • № 269 - МИ / 20.11.2021

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения