Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 241-МИ
Русе, 01.11.2019

ОТНОСНО: Жалба от Пламен Рашев, представител на МК БСП за България относно нарушение на чл. 183, ал. 4 от ИК, във връзка с разпространяване на материали уронващи доброто име на МК „БСП за България“, добрите нрави, честта, предизборната етика и морал.

В ОИК Русе е постъпила жалба с вх. № 326 от 01.11.2019 г. от Пламен Рашев  –представител на МК БСП за България, в която се твърди за извършени нарушения по чл.183, ал.4 като са разпространени агитационни материали по смисъла на чл.183 ал.1 ИК , поставен на различни места из града, с който е нарушен чл.183 ал.4 Изборния кодекс относно  предизборната етика и морал, добрите нрави, честта и доброто име.  Въпросните листовки са използвани като агитационни материали  по време на предизборната кампания, явяващи се инструмент за манипулация на обществеността  и в частност на гласоподавателите.

В същата жалба се твърди ,че са използвани лични данни от лицето Росен Даскалов за покана на представители на Етажната собственост на среща във връзка с балотажа на 3.11.2019 г, които са взети неправомерно от Община Русе.

Представени са и двата материала към жалбата.

ОИК Русе като извърши проверка на местата, на които са разпространени агитационните материали , установи ,че на различни места в града има такива по дървета и табла.

Иска се предприемане на необходимите мерки съобразно изборния кодекс.

Общинската избирателна комисия намира, че жалбата е допустима и подадена от лице с правен интерес. Съгласно Решение на ЦИК № 794-МИ / 27.08.2019 се забранява разпространението на анонимни материали, свързани с предизборната кампания, както и агитационни материали, накърняващи добрите нрави. На приложените към жалбата агитационни материали е видно, че липсва информация от чие име са издадени, съгласно изискванията на посоченото Решение на ЦИК. Предвид факта, че на материалите се съдържа призив „за подкрепа или не“ на определен кръг от хора на регистрирана за участие политическа партия в местните избори, ОИК – Русе, намира, че тези материали имат характер на агитационен материал по смисъла на Параграф 1 т.17 от ДР на ИК – „Предизборна агитация е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия , коалиция или инициативен комитет при участие в избори. При тези обстоятелства, ОИК – Русе констатира, че са налице и следните нарушения на ИК по смисъла на чл.183, ал.2 от ИК, доколкото в материала не се съдържат законово изискуемата информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление.

Комисията констатира, че посоченият  агитационен материал се разпространява  на  нерегламентирани места, което  е нарушение на чл.183 ал.3 от ИК.

 Отделно от това, ОИК – Русе, счита, че по отношение на личните данни  следва да се сезира съответно компетентната Районна прокуратура – Русе и Комисията за защита на личните данни, които да вземат отношение по казуса, с оглед преценка за извършено престъпление и/или нарушение.

При гласуване на решението „за“ гласуваха Милена Хинкова, Екатерина Заякова, Яна Бобева и Десислава Дивчена , а „против“ Николай Братованов, Александър Корфонозов, Йордан Димитров, Тодорина Михайлова, Стефан Бонев, Виктория Димова, Сюзгян Исмаилова и Анелия Дудева,  поради което жалбата се отхвърля като неоснователна.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.1 и т.22, вр.чл.183, ал.2 – 4 от ИК, ОИК – Русе

 

Р Е Ш И:

 

Оставя без уважение жалбата като неоснователна.

Решението на Общинска избирателна комисия Русе може да се оспори пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му на основание чл. 88 от ИК.

Председател: Николай Иванов Братованов

Секретар: Милена Георгиева Хинкова

* Публикувано на 01.11.2019 в 17:22 часа

Календар

Решения

  • № 271-МИ / 16.03.2022

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

  • № 270-МИ / 11.03.2022

    относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

  • № 269 - МИ / 20.11.2021

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения