Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 247-МИ
Русе, 02.11.2019

ОТНОСНО: Публикуване на списък с упълномощените представители на МК БСП за България в изборите за втори тур на 03.11.2019 г.

В Общинска избирателна комисия – Русе с вх. № 337/ 02.11.2019 г. е постъпило предложение от Пламен Рашев –представител на МК БСП за България за публикуване на страницата на ОИК Русе на упълномощени представители на партията в изборите за втори тур на 03.11.2019 г.

Към предложението е приложен списък с упълномощени представители.

Като взе предвид постъпилото предложение от Пламен Рашев – упълномощен представител на МК БСП за България за публикуване на страницата на ОИК Русе на упълномощени представители на партията, съгласно приложен списък, както и извършена проверка от ОИК Русе и на основание чл. 124, ал. 4 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Решение № 1080-МИ/12.09.2019 на ЦИК, Общинска избирателна комисия Русе

 

Р Е Ш И:

 

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на ОИК Русе списък на 43 бр. упълномощени представители в изборите  за втори тур на 03.11.2019 г г. от МК БСП за България

Приложения списък е неразделна част от решението и е на разположение в Общинска избирателна комисия  Русе.

 

Решението на Общинска избирателна комисия Русе може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Николай Иванов Братованов

Секретар: Милена Георгиева Хинкова

* Публикувано на 02.11.2019 в 16:20 часа

Календар

Решения

  • № 271-МИ / 16.03.2022

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

  • № 270-МИ / 11.03.2022

    относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

  • № 269 - МИ / 20.11.2021

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения