Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 268 - МИ
Русе, 16.04.2021

ОТНОСНО: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общинск съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ

Постъпило е  заявление от 16.04.2021г  от     Алисe Кямилова Муртезова от листата на  ПП ГЕРБ, избрана за народен представител от 19 МИР Русе с Решение № 2462-НС / 15.04.2021 на ЦИК.

С Решение 231-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК Русе е обявен от ОИК Русе Алисe Кямилова Муртезова  ЕГН **********за избрана за общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ. Предвид избирането й за народен представител в 45 НС от 19 МИР Русе, е налице  основание по чл.30 ал.4 т.4 ЗМСМА за прекратяване на пълномощията й /при избиране на общински съветник за народен представител пълномощията му се прекратяват предсрочно/.

Съгласно Решение 231-МИ от 28.10.2019 г., ОИК – Русе следва да обяви за избран следващия в листата на ПП ГЕРБ под №  18 Илиян Василев Илиев ЕГН **********.

Предвид изложеното, на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия Русе

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА ПРЕДСРОЧНО ПЪЛНОМОЩИЯТА НА Алисe Кямилова Муртезова ЕГН **********под № 4 от списъка на общинските съветници от кандидатската листа на ПП ГЕРБ, обявена за избрана с Решение 231-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК Русе.

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник Илиян Василев Илиев ЕГН **********, под № 18 от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

Решението на ОИК - Русе подлежи на обжалване пред Административен съд - Русе в 7 – дневен срок от обявяването му по реда на чл. 459 ал.1 от Изборния кодекс.

Зам. председател: Шейнур Мейсуд Еюб

Секретар: Милена Георгиева Хинкова

* Публикувано на 16.04.2021 в 10:15 часа

Календар

Решения

  • № 271-МИ / 16.03.2022

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

  • № 270-МИ / 11.03.2022

    относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

  • № 269 - МИ / 20.11.2021

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения