Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 27-МИ
Русе, 13.09.2019

ОТНОСНО: регистрация на ПП „Възраждане“ за участие в изборите за КМЕТ НА ОБЩИНА Русе в Изборите за общински съветници и кметове на 27октомври 2019 г.

Постъпило е заявление с вх. № 2713.09.2019 г. от ПП Възраждане с което се заявява регистрация за участие на ПП „Възраждане“ в изборите за кмет на Община в Община Русе на 27 октомври 2019 г. Към заявлението са приложени всички изискуеми от чл. 147, ал. 5 от ИК документи.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Русе,

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА ПП „Възраждане“ за участие в изборите за КМЕТ НА ОБЩИНА в Община Русе, Област Русе в Изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

В бюлетината наименованието на партията ще се изписва :ВЪЗРАЖДАНЕ,  съгласно решението на ЦИК №982– МИ/05.09.2019  г  за регистрацията на ПП Възраждане за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 В

Решението след обявяването му, да се впише незабавно в Публичния електронен регистър на партиите, коалициите и инициативните комитети за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Решението може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия на основание чл.88 ал.1 от ИК.

Председател: Николай Иванов Братованов

Секретар: Милена Георгиева Хинкова

* Публикувано на 13.09.2019 в 17:47 часа

Календар

Решения

  • № 271-МИ / 16.03.2022

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

  • № 270-МИ / 11.03.2022

    относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

  • № 269 - МИ / 20.11.2021

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения