Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 30-МИ
Русе, 14.09.2019

ОТНОСНО: регистрация на Партия „ПОДЕМ“ за участие в изборите за КМЕТ НА КМЕТСТВО Тетово, Кмет на кметство Мартен, Кмет на кметство Сандрово, Кмет на кметство Николово, Кмет на кметство Ястребово, Кмет на кметство Ново село, Кмет на кметство Червена вода, Кмет на кметство Бъзън, Кмет на кметство Басарбово, Кмет на кметство Хотанца, Кмет на кметство Просена, Кмет на кметство Семерджиево , Кмет на кметство Долно Абланово в община Русе в Изборите за общински съветници и кметове на 27октомври 2019 г.

По отношение на с. Долно Абланово следва да се постанови отказ от регистрация, тъй като съгласно изискванията на закона за провеждане на избори за кмет на кметство в населеното място, броят на жителите по постоянен адрес трябва да е над 350, което условие не е изпълнено в конкретния случай.

 Постъпило е заявление с вх. № 14/14.09.2019г. от Партия „ПОДЕМ“, към което са приложени всички изискуеми от чл.147, ал.5 от ИК документи.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Русе,

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА Партия „ПОДЕМ“за участие в изборите за КМЕТ НА КМЕТСТВО Тетово, Кмет на кметство Мартен, Кмет на кметство Сандрово, Кмет на кметство Николово, Кмет на кметство Ястребово, Кмет на кметство Ново село, Кмет на кметство Червена вода, Кмет на кметство Бъзън, Кмет на кметство Басарбово, Кмет на кметство Хотанца, Кмет на кметство Просена, Кмет на кметство Семерджиево в община Русе, Област Русе на 27 октомври 2019 г.

Отказва регистрация на Партия „ПОДЕМ“за участие в изборите за КМЕТ НА КМЕТСТВО Долно Абланово.

В бюлетината наименованието на партията ще се изписва съгласно решението на ЦИК за регистрацията на Партия „ПОДЕМ“за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. № 1063 – МИ/11.09.2019 г.

Решението след обявяването му, да се впише незабавно в Публичния електронен регистър на партиите, коалициите и инициативните комитети за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Решението може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия на основание чл.88 от ИК.

Председател: Николай Иванов Братованов

Секретар: Милена Георгиева Хинкова

* Публикувано на 14.09.2019 в 18:22 часа

Календар

Решения

  • № 271-МИ / 16.03.2022

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

  • № 270-МИ / 11.03.2022

    относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

  • № 269 - МИ / 20.11.2021

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения