ВЪЗРАЖДАНЕ

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Александрина Тодорова Йорданова4 / 31.10.2019
Бистра Жечкова Василева2 / 20.10.2019
Георги Йорданов Георгиев5 / 31.10.2019
Дилян Пламенов Саманджиев3 / 31.10.2019
Мая Христова Гиджукова1 / 20.10.2019
Юлиян Валентинов Георгиев6 / 31.10.2019

Календар

Решения

  • № 271-МИ / 16.03.2022

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

  • № 270-МИ / 11.03.2022

    относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

  • № 269 - МИ / 20.11.2021

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения