Местна коалиция ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ (НФСБ)

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Анна Емилова Бозмарова№ 73-24 / 23.10.2019 г.
Бисер Михайлов Борисов№ 73-18 / 23.10.2019 г.
Валентин Маринов Стоянов№ 73-15 / 23.10.2019 г.
Венета Николаева Георгиева№ 73-19 / 23.10.2019 г.
Гергана Евгениева Борисова№ 73-2 / 23.10.2019 г.
Десислава Величкова Стоянова№ 73-9 / 23.10.2019 г.
Десислава Емилиянова Димитрова№ 73-10 / 23.10.2019 г.
Десислава Петрова Димитрова№ 73-8 / 23.10.2019 г.
Димитринка Великова Гатева№ 73-3 / 23.10.2019 г.
Елка Филипова Михайлова№ 73-6 / 23.10.2019 г.
Емилия Руменова Стефанова - Даскалова№ 73-11 / 23.10.2019 г.
Иванка Йорданова Ялъмова№ 73-17 / 23.10.2019 г.
Илия Георгиев Илиев№ 73-21 / 23.10.2019 г.
Искрен Василев Веселинов№ 73-26 / 23.10.2019 г.
Йордан Михайлов Кабранджиев№ 73-25 / 23.10.2019 г.
Калица Матеева Якимова№ 73-12 / 23.10.2019 г.
Любомир Мирославов Димитров№ 73-29 / 23.10.2019 г.
Мариана Андреева Стойкова№ 73-23 / 23.10.2019 г.
Мартин Веселинов Стефанов№ 73-7 / 23.10.2019 г.
Милена Кирилова Йорданова - Попова№ 73-20 / 23.10.2019 г.
Пенка Иванова Георгиева№ 73-22 / 23.10.2019 г.
Румен Георгиев Плачков№ 73-5 / 23.10.2019 г.
Румен Тодоров Димитров№ 73-1 / 23.10.2019 г.
Севдалина Иванова Маринова№ 73-16 / 23.10.2019 г.
Симеон Георгиев Симеонов№ 73-14 / 23.10.2019 г.
Симона Галинова Григорова№ 73-28 / 23.10.2019 г.
Стефан Георгиев Бучаков№ 73-30 / 26.10.2019 г.
Тодорка Георгиева Славчева№ 73-13 / 23.10.2019 г.
Тонка Стоянова Ненова№ 73-27 / 23.10.2019 г.
Шабан Махмуд Юсеин№ 73-4 / 23.10.2019 г.

Календар

Решения

  • № 271-МИ / 16.03.2022

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

  • № 270-МИ / 11.03.2022

    относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

  • № 269 - МИ / 20.11.2021

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения