Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 105-МИ
Русе, 23.09.2019

ОТНОСНО: регистрация на кандидатска листа за общински съветници за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Русе, област Русе на 27 октомври 2019 г., предложена от МК „Движение ЗАЕДНО за промяна“ /БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР/

Постъпило е предложение от МК „Движение ЗАЕДНО за промяна“ /БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР/ подадено от  Михаил Манев и Веселко Цветков с вх. № 106/23.09.2019 г., за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в изборите за общински съветници и кметове, които ще се проведат в община Русе, област Русе на 27 октомври 2019 г.

Приложени са изискуемите от чл. 414, ал. 1 от Изборния кодекс документи за регистрация на листа за общински съветници.

След извършена служебна проверка на адресната регистрация на кандидатите по постоянен и по настоящ адрес в общинската администрация, както и след въвеждане данните на кандидатите в платформата за публикуване на информация и на основание чл. 87, ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс, ОИК Русе

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА  кандидатска листа за общински съветници в изборите за общински съветници и кметове, които ще се проведат в община Русе, област Русе на 27 октомври 2019 г., предложена от МК „Движение ЗАЕДНО за промяна“ /БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР/, както следва:

 

 1. Михаил Стефанов Манев, ЕГН: **********
 2. Веселко Илиев Цветков, ЕГН: **********
 3. Любомира Андреева Петрова, ЕГН: **********
 4. Данаил Василев Динков, ЕГН: **********
 5. Даниела Милкова Маринова, ЕГН: **********
 6. Илиян Христов Илиев, ЕГН: **********
 7. Николай Благомилов Кожухаров, ЕГН: **********
 8. Александър Севдалинов Петров, ЕГН: **********
 9. Андреан Михайлов Михайлов, ЕГН: **********
 10. Симеон Теодоров Руменов, ЕГН: **********
 11. Георги Любомиров Върбанов, ЕГН: **********
 12. Илияна Гоцева Велчева, ЕГН: **********
 13. Мирослава Гоцева Велчева, ЕГН: **********
 14. Славея Раданова Минкова, ЕГН: **********
 15. Цветелина Иванилова Велчева, ЕГН: **********
 16. Николинка Петкова Петкова, ЕГН: **********
 17. Бисер Великов Иванов, ЕГН: **********
 18. Иванка Иванова Гецова, ЕГН: **********
 19. Евгения Добрева Николова, ЕГН: **********
 20. Милен Георгиев Георгиев, ЕГН: **********

Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Николай Иванов Братованов

Зам. председател: Александър Николаев Корфонозов

* Публикувано на 23.09.2019 в 18:20 часа

Свързани решения:

143-МИ/09.10.2019

148-МИ/09.10.2019

Календар

Решения

 • № 271-МИ / 16.03.2022

  относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

 • № 270-МИ / 11.03.2022

  относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

 • № 269 - МИ / 20.11.2021

  относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения