Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 143-МИ
Русе, 09.10.2019

ОТНОСНО: заличаване на регистриран кандидат от листата на MK Движение заедно за промяна(Български демократичен център).

В ОИК-Русе е постъпило саморъчно написано заявление от регистрирания кандидат за общински съветник Симеон Теодоров Руменов. В същото с входящ № 157/08.10.2019г. заявява желанието си да бъде заличен от листата на общински съветници на MK „Движение заедно за промяна“ (Български демократичен център) за изборите за общински съветници на 27.10.2019 г.  

ОИК - Русе извърши служебна проверка и установи, че заявителят Симеон Руменов е регистриран като кандидат за общински съветник в кандидатската листа на MK Движение заедно за промяна(Български демократичен център)  под номер 10 в листата с  решение №105-МИ/  23.09.2019 г.  Налице е хипотезата на чл. 417, ал. 5, изр. второ от Изборния кодекс - изричен отказ на кандидат за общински съветник от регистрирана кандидатска листа.

При заличаването на кандидата за общински съветник позицията му следва да остане празна и следващите кандидати да не се пренареждат. При отпечатване на списъка с кандидатите за общински съветници по кандидатски листи за информационното табло на мястото на заличения кандидат  се отпечатва „заличен“

С оглед на горепосоченото и на основание чл. 87, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 417, ал. 5, изр. второ от Изборния кодекс, Решение на ОИК-Русе № 105-МИ/ 23.09.2019 г., Общинска избирателна комисия Русе

Р Е Ш И:

ЗАЛИЧАВА регистрацията на Симеон Руменов, ЕГН **********, от листата на MK „Движение заедно за промяна“(Български демократичен център) под номер 10 в листата на кандидатите за общински съветници,  и анулира издаденото удостоверение № 10-10 – ОС / 23.09.2019 г. 

Решението може да се оспори пред Централна избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Николай Иванов Братованов

Секретар: Милена Георгиева Хинкова

* Публикувано на 09.10.2019 в 19:51 часа

Свързани решения:

105-МИ/23.09.2019

Календар

Решения

  • № 271-МИ / 16.03.2022

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

  • № 270-МИ / 11.03.2022

    относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

  • № 269 - МИ / 20.11.2021

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения